Oznámení
28.10.2011  
Vážení spoluobčané,

s ohledem na konání zastupitelstva obce dne 27.10.2011, na kterém byla vznesena připomínka občanů obce týkající se provozování zdejšího hřbitova, si Vás dovoluji požádat v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, o nahlášení údajů uvedených v § 21 citovaného zákona zdejšímu obecnímu úřadu. Evidence související s provozováním veřejného pohřebiště obsahuje mj. následující údaje:
- jméno a příjmení osob, jejichž lidské ostatky jsou na veřejném pohřebišti uloženy,
- místo a datum jejich narození a úmrtí,
- rodé číslo, bylo-li přiděleno,
- datum uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebišti včetně určení hrobového místa a hloubky pohřbení;
- u zpopelněných lidských ostatků způsob uložení jejich popela a v případě vsypu i místo jejich uložení, záznam o nebezpečné nemoci, pokud osoba, jejíž lidské pozůstatky byly uloženy do hrobu nebo hrobky, byla touto nemocí nakažena,
- jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a rodné číslo nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, nebo název firmy, sídlo a identifikační číslo osoby nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu atd.


Údaje týkající se hrobů a zemřelých sdělte zdejšímu obecnímu úřadu:
- osobně o úřední dny út a čt, od 7:00 h do 18:00 h,
- telefonicky na tel. číslo 415 694283
- elektronicky: obec.vrbnonl@seznam.cz


Děkuji a zůstávám s pozdravem


Monika T i ch á
starostka obce Vrbno nad Lesy

zpět