Jak dál s odpady v roce 2020?
20.11.2019  
Vážení občané, zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 18. listopadu rozhodlo o změně způsobu zpoplatnění občanů v oblasti nakládání s odpady. Zrušen bude místní poplatek na občana a přejdeme na zpoplatnění občanů dle požadované velikosti nádob a požadované frekvence vyvážení. Výše poplatku, která vám bude obcí účtována bude vycházet z ceníku svozové firmy (Marius Pedersen) pro rok 2020. Přijetí této změny bylo již avizováno cca před rokem. Důvody, které nás k tomu vedou, podrobně vysvětlíme ve speciálním vydání Zpravodaje. Obecně řečeno, na základě objektivních důvodů, kapacita svozu směsného odpadu je stále naddimenzována, stávající systém není motivační z hlediska třídění, nemotivuje vás k optimalizaci velikosti nádob, pro stanovení výše poplatku není podstatné množství produkovaného odpadu, ale adresa trvalého bydliště a ve výsledku toto vše zbytečně zatěžuje rozpočet obce. I po zavedení této změny bude výhradně obec financovat doplatek za likvidaci tříděného odpadu, sběrové soboty 2x ročně, likvidaci bio-odpadu. Věcí vaší volby bude, do jaké míry těchto služeb obce v budoucnu využijete. Pro plynulé zavedení této změny, vyčkejte prosím dalších instrukcí.
Ceník za odvoz komunálního odpadu v roce 2020.

zpět