Revize katastru
20.11.2019  
Vážní občané, dovolte mi, abych vás v předstihu informoval o tom, co nás čeká. Pravděpodobně již v roce 2020 bude v katastru naší obce probíhat tzv. revize katastru.Tato akce je součástí revize všech katastrů spadající do působnosti obce s rozšířenou působností Louny, která by měla být dokončena do roku 2022. V rámci této akce k nám KÚ Louny vyšle terénní pracovníky, kteří budou zkoumat soulad údajů zapsaných v katastru nemovitostí se skutečností. Budou tak napraveny chyby v evidenci např. pokud jde o druh pozemku, způsob využití, apod. Mimo jiné budou ale také zjištěny černé stavby a pro řadu z nás z toho bude vyplývat množství dalších povinností. Pokud se na toto chcete v předstihu připravit, je čas začít si připravovat dokumentaci pro dodatečnou legalizaci těchto staveb.

zpět