Výzva vlastníkům hrobů
06.11.2019  
Vyzýváme vlastníky hrobů na místním hřbitově ve Vrbně nad Lesy,aby kontaktovali obecní úřad a uzavřeli si nájemní smlouvy na příslušná hrobová místa. Vlastníci hrobů, kteří tak neučiní do 30.11.2020 se vystavují riziku, že zařízení jejich hrobů bude prohlášeno za věc nalezenou s následným propadnutím do majetku obce.

zpět