Nová plocha pro likvidaci BIO odpadu
08.04.2019  
Dnešním dnem jsme uvedli do zkušebního provozu novou plochu pro likvidaci BIO odpadu. Nová plocha se nachází blíže středu obce při cestě k objektu chovu prasat. Plocha je vymezena betonovými sloupy a je rozdělena na dvě části. Levá část je určena pro odkládání větví, křovin, pařezů, vpravo odkládejte kompostovatelné odpady, tj. trávu, listí, drny, apod. Žádáme občany, abyste dnešním dnem přestali využívat dosavadní plochu u nádraží a abyste nově zřízenou plochu používali pouze k účelu, pro který byla zřízena. Zkušební provoz vyhodnotíme koncem roku 2019.

zpět