Ukliďme Česko
08.04.2019  
Uplynulou sobotu se naše obec zapojila do celonárodní akce Ukliďme Česko. Na místě srazu, který byl na křižovatce nad obcí (u vodojemu) se v 9 hod. sešlo 23 dobrovolníků. Během dopoledne se nám podařilo uklidit škarpy kolem silnice na P. Týnec až k letišti, směrem na Telce až k větrolamu včetně černé skládky ve větrolamu, okolí místa srazu, lesík nad hřbitovem a cestu kolem Višňáku. Sebráno bylo 900 kg odpadů, které byly odvezeny do sběrného dvora firmy Marius Pedersen v Lounech. Vedle několika desítek pytlů drobných odpadků bylo sebráno např. 10 ks pneumatik, automatická pračka, akrylátová vana, obrazovka z televizoru, koberce, lina, obaly od barev, apod. Na místě srazu bylo zřízeno provizorní posezení, které jsme využili ke krátkému odpočinku zúčastněných a k opečení buřtů. Věřím, že to všem stálo za to.

zpět