Výzva
07.12.2018  
Vážení spoluobčané, množí se nám požadavky na prořezávky a kácení různých dřevin rostoucích na obecních pozemcích. Chceme to řešit během této zimy, jednou větší akcí, a proto vás vyzýváme ke sdělení dalších vašich požadavků - pokud jsou. K posouzení jednotlivých případů bude přizván odborník - arboretista.

zpět