Informace
19.04.2011  
Pozemkový fond České republiky informuje o zamýšleném převodu poz. p. č.481/9 v KÚ Vrbno nad Lesy dle § 15 zákona č. 95/1995 Sb., a to na základě žádosti pozemkového fondu České republiky Teplice. Námitky lze učinit písemným podáním na Krajské pracoviště PFČR, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice, a to nejpozději do 20.7.2011.

zpět