Informace
10.03.2011  
Obec Vrbno nad Lesy má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s Městem Louny, pro výkon přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

zpět