Informace
24.09.2012  
Vážení spoluobčané,

vzhledem k závadám na vodovodních přípojkách, které jsou ve vlastnictví občanů příslušných nemovitostí, sděluji následující:


Na základě jednání se zástupcem Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, budou mít ti občané, kteří podají informaci o poškozených plombách u svých vodovodních přípojek a nahlásí tuto skutečnost nejpozději do pondělí 24.09.2012 zdejšímu obecnímu úřadu, budou mít osazení nových plomb ZDARMA. Osazení bude provedeno dne 26.09.2012, a to cca od 8 hodiny ranní.

Občané, kteří již provedli úhradu za přeplombování, mohou tuto skutečnost sdělit rovněž zdejšímu obecnímu úřadu nejpozději 24.09.2012 tak, že přinesou doklad/kopii dokladu o zaplacení do kanceláře obecního úřadu. S těmito občany bude řešeno případné finanční vyrovnání ze strany SčVK individuálně za mojí podpory.


Monika Tichá

zpět