Informace
14.08.2012  
Vážení spoluobčané,
v dnešních dnech probíhá výměna oken ve zdejší mateřské škole. Tento projekt je realizován základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace k realizaci projektu „Mateřská škola-výměna oken.“
Projekt je podporován Ústeckým krajem.


Monika Tichá,
starostka obce

zpět